Brugerråd

Landsbycentet har et brugerråd med deltagelse af repræsentanter fra alle foreninger og lejere (ikke lejligheder) på centret.

Brugerrådet mødes hvert kvartal.

Brugerrådet har kompetence til at beslutte vedrørende fælles driftanliggender på centret indenfor de lejekontrakter der er indgået med NØF Invest Aps.

Brugerrådets kontaktperson er?