Kommunikationsgruppe

Kommissorium for kommunikationsgruppen i NØF

Kommunikationsgruppen nedsættes som en arbejdsgruppe under NØF. NØF kan til enhver tid nedlægge kommunikationsgruppen.

Kommunikationsgruppens formål

Gruppen er et overordnet organ i forhold til at understøtte den udadvendte kommunikation for alle aktivitetsgrupper hørende under NØF regi.

Kommunikationsgruppens opgaver

  • Gruppen skal virke som en rådgivende funktion i forhold til bestyrelsen og andre aktivitetsgrupper i løsningen af formidlingsopgaver såsom breve, annoncer, pressemeddelelser, skilte m.m.
  • Kommunikationsgruppen har ansvaret for opslag på centrets store infotavle samt efter aftale.
  • Formidlingsinteresserede fra andre grupper kan indtræde i kommunikationsgruppen, eller deltage ad hoc efter behov.

Kommunikationsgruppens økonomi

  • Gruppen har ikke selvstændig økonomi – mødeudgifter afholdes inden for egne aftalte rammer.

Kommunikationsgruppens sammensætning

Vakant  - gruppens tidligere medlemmer har andre opgaver i centeret.