Kunst & Kulturgruppe

Tovholder for Kunst & Kulturgruppen

Ingelise vadstrup Jensen, Vejringe
NØF bestyrelse
Mobil: 21 44 51 13
Mail: ingelise@etn.dk