NØF - Horbelev motion, generalforsamling 2019

Billede: 

Generalforsamling
onsdag den 20. marts kl 19 i caféen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

 

Sted: 

NØF - Cafeen, Kulturgaarden Horbelev

Adresse: 

Dato: 

20.
Marts

Kategori: 

  • Arrangement