Bestyrelse

Du/I er velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Nedenfor kan du se, hvad de enkelte er kontaktpersoner for.
Her kan du også kontakte bestyrelsen.
 
Torben Stjernholm
Formand
T: 4916 1145
M:  5329 2132
 
Hans Friis Hansen
Kasserer
Pedelgruppe
M:  4198 5207
Bente Andersen
Praktiske forhold
T:  5444 5508
 
 
Maria Louise Hansen
Praktiske forhold
M:  40 75 11 42
 
Ingelise vadstrup Jensen
Projekt Kulturgården
M: 21 44 51 13
ingelise@etn.dk
 
Evelin Møller
Administrative forhold
M: 30 28 55 75
 
Ove stoffregen
Næstformand
IT ansvarlig
Hjemmeside ansvarlig
M: 2011 5186
 

Suppleant
Børge Albrechtsen
T:  54 44 40 07
info@moseby-smedie.dk

Uden for bestyrelsen:
revisorer:
Lone Albrechtsen
Ulla brolund