Nyheder

Fællesspisning i Maj, Juni, Juli vil være aflyst,

da vi har kristi himmelfartsdag i Maj, 

Sportsuge i Juni og Juli er der sommerferie. 

 Så sæt kryds i kalenderen d. 29/08 2019 kl. 18:00 Til fællesspisning fra Jørgen Toft Horbelev Hallen. 

Vi glæder os til at se alle igen til august. 

Kulturgaarden, NØF cafeen, kl. 18,00.

Pomle nakke leverer maden.

Bøf med løg, sovs, kartofler og surt, inklusiv 1 genstand, kaffe og småkager ialt kr. 125,00.

Tilmelding senest onsdag den 24 april til

Hans Friis 4198 5207, eller

Bente Andersen 2425 6508

Sommerferie for vanskeligt stillede børnefamilier.
v/Arbejdsmarkedets Feriefond, Samvirkende Menighedsplejer og Horbelev/ Falkerslev Menighedsråd

 

En uge til Marielyst? - læs mere her

Dilettanten opfører

"DER MÅ VÆRE EN UDKANT"

I år to forestillinger, 29.og 30 marts. Begge dage med dilettant samt kaffe og kage. Lørdag mulighed for mad inden forestillingen.

Tilmelding senest torsdag de 28. marts til 

Laila Jönnsson , 2720 1900 eller

Bente Frisør, 5444 5508

Se plakat under arrangement her

 
onsdag d. 3. april kl. 19.30 i foreningens lokaler.
Dagsorden ifl. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
ALLE ER VELKOMMEN

Sider