Nyheder

Kulturgaarden, NØF cafeen, kl. 18,00.

Pomle nakke leverer maden.

Bøf med løg, sovs, kartofler og surt, inklusiv 1 genstand, kaffe og småkager ialt kr. 125,00.

Tilmelding senest onsdag den 24 april til

Hans Friis 4198 5207, eller

Bente Andersen 2425 6508

Sommerferie for vanskeligt stillede børnefamilier.
v/Arbejdsmarkedets Feriefond, Samvirkende Menighedsplejer og Horbelev/ Falkerslev Menighedsråd

 

En uge til Marielyst? - læs mere her

Dilettanten opfører

"DER MÅ VÆRE EN UDKANT"

I år to forestillinger, 29.og 30 marts. Begge dage med dilettant samt kaffe og kage. Lørdag mulighed for mad inden forestillingen.

Tilmelding senest torsdag de 28. marts til 

Laila Jönnsson , 2720 1900 eller

Bente Frisør, 5444 5508

Se plakat under arrangement her

 
onsdag d. 3. april kl. 19.30 i foreningens lokaler.
Dagsorden ifl. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
ALLE ER VELKOMMEN

Nordøstfalsters Fremtidsforening holder i år den ordinære generalforsamling
mandag den 25. marts 2019 kl. 19,00
i NØF caféen.
Indgang fra Kulturgårdens hovedindgang

 

Læs mere under arrangementer.

Sider