Nyheder

Nordøstfalsters Fremtidsforening holder i år den ordinære generalforsamling
mandag den 25. marts 2019 kl. 19,00
i NØF caféen.
Indgang fra Kulturgårdens hovedindgang

 

Læs mere under arrangementer.

Ting & Sager årlige Generalforsamling er
Mandag den 8. april 2019 kl. 19.00 i NØF-Cafeén på Kulturgården i Horbelev.

Se mere under arrangementer

Kort info.

Der var 38 børn. De hyggede sig i gangarealet omkring rondellen, hvor der var fyret godt op i brændeovnen af Villy.

Vi ses næste år. Tak for alle dem, der var med til at få det hele til at fungere.

Aktuelle projekter og debatter i NØF.

For hvem der ikke skulle vide det, har NØF i et par år, arbejdet på et decentralisserings projekt, hvor vi har søgt penge til projektet fordi det kræver nogle løn kroner til en projektleder. Det er endnu ikke lykkes at skaffe pengene , men vi fortsætter arbejdet og måske vil det lykkes ved positiv samarbejde med Guldborgsund kommune.

Siden NØF opstart i 2010 har vi gennemført en helt bestemt stil som har givet os mange gode resultater og positiv omtale. den stil agter vi helt klart at fortsætte med. det handler om at være imødekommende og tolerant og tale positivt udadtil.

Som mange sikkert ved var vi lovet et , sen-hjerneskade center i det gamle plejehjem med op mod 25 arbejdspladser.Det betød at NØF droppede nogle seriøse planer om at overtage bygningerne og genstarte Vandrehjem/Hotel.
I mellemtiden fandt man ud af at det ville blive meget dyrt og måske ikke godt nok rent fagligt at omdanne plejehjem til ny institution.
OK det betød at vi i NØF forsøgte os med argumenter for så at lægge et nybyggeri i Horbelev og samtidig måske få interessenter til at bygge boliger i Horbelev. En by må udvikle sig både små som store.

Af en eller anden grund er alle ellers så velmenende lokalpolitikere som sunket i jorden. PT. ser det ud som om alle ønskede planer nu er lukket helt ned ?? 
jeg kan ikke helt lade være med at nævne en forholdsmæssig sammenligning. Det der er sket for os svarer stort set til , hvis nu Trafikministeren ringede til Kommunen og sagde at man har droppet den nye Storstrømsbro for at bygge den fra Kalundborg til Samsø i stedet. Til gengæld kunne man få en gammel færge istedet.

Nå men i NØF har vi besluttet at komme med endog visionære og realistiske planer for vores område. Ingen får noget ud af at være sure.

Guldborgsund kommune har besluttet at flytte to arbejdspladser til Horbelev gamle plejehjem. Disse to skal så arbejde med aktivering af personer på kontanthjælp.
NØF går aktivt ind i et samarbejde med projektet og søger forskellige opgaver gennemført som kan være noget som kan være til gavn for alle også de frivillige foreninger. Vi er begyndt at liste ideer op.
NØF fastholder en positiv dialog med Borgmesteren og ledende personer i kommunen.

NØF arbejder nu frem mod en ny visions/masterplan som gerne skal afleveres til den nye kommuneplan. Når planen er færdig skrevet vil den være tilgængelig på NØF.DK.
En stærk og moderne Centerby i kommunen kræver stærke og moderne landdistrikter som faktisk gør det ud for 2/3 af kommunens befolkning.
Vi må igen tage sagen i egne hænder og beslutte hvordan her skal være og se ud i 2023.
Vi vil finde moderne og intelligente løsninger og udfordre stat og kommune !
NØF har også et stort ønske om et aktivt og moderne samarbejde med Horbelev Idrætsforening og vi er allerede begyndt ;o))

Til dato har NØF Invest og NØF stort set gennemført alle planer som har været omtalt siden 2010 og hvorfor skulle vi ikke også fortsætte , tænk på alle de dygtige frivillige som er samlet her i området.
konkrete ideer vil komme op her på siden lige som færdige plane vil blive lagt på hjemmesiden.
For at sige det lige ud , vi tager igen JA Hatten på.

Husk lige Hatten.
Skulle du gå i tanker om at gøre en forskel kan du roligt melde dig , vi kan bruge positive kræfter i alle foreninger i vores område. Ikke mindst i HAT, vores amatør teater.
Man kan også komme og prøve ting både i motions foreningen samt Billard. Du er også velkommen til fællesspisning den sidste Torsdag i hver måned. her er der mulighed for at skabe nye kontakter og være med i fællesskabet. Ting og sager kan også bruge gode hænder.

Der vil i den kommende tid komme mere info her på siden.
Alle ønskes et dejligt forår.
Torben Stjernholm

Generalforsamling
onsdag den 20. marts kl 19 i caféen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sider