Vedrørende kontingent - priser 2017

Priser 2017

1 år: kr. 1.620
3 måneder: kr. 510
Indmeldelsesgebyr: kr. 100
10 turs kort / kun hold: kr. 300
Gæstekort til 1 træning: kr. 30

Vedrørende kontingent:

3 mdr. kontingent: Kr. 510,00
December, januar og februar måned: kr. 510,00, forfalder til betaling 1/12
Marts, april og maj måned: kr. 510,00, forfalder til betaling 1/3
Juni, juli og august måned: kr. 510,00, forfalder til betaling 1/6
September, oktober og november måned: kr. 510,00, forfalder til betaling 1/9

Pause ønske for 3 mdr. kontinent
Pause ønsker svarende til en/eller flere af ovennævnte perioder kan ske, dette skal dog meddeles senest 1 måned før udløb af perioden. ( max 6 mdr )

Års kontingent: Kr. 1620,00
Du kan også tilmelde dig årligt kontingent, som andrager kr. 1.620,00.
Kontingent opkræves i januar måned, der er ikke mulighed for pause ønske i det årlige kontingent.

Klippekort:
Klippekort til 10 gange ( kun til hold ) kan købes hos instruktørerne.

Medlem - køb af gæstekort:
Er du medlem, kan du købe gæstekort, hvis du ønsker en gæst med.- Prisen for dette kort er kr. 30,00.

Indmeldelse
Du skal være fyldt 13 år for at kunne blive medlem.
Det er ikke tilladt, at medlemmer medtager børn i Motionscentret.
Der kan foretages indmeldelse mandage kl 19 til 20.Eller når der er instruktører til
stede i Motionscentret. Dog ikke i skolernes skoleferier.

Ved indmeldelse skal der foretages betaling for 3 måneders kontingent i alt kr. 510,00, samt et indmeldelsesgebyr på kr. 100,00. Ved indmeldelsen udleveres en chip, som giver dig adgang til Motionscentret.
Indbetalingen foretages ved brug af dit DANKORT. Der kan IKKE betales med kontanter.

Forudbetalt kontingent reguleres i den kommende opkrævning. Det første girokort, du modtager efter indmeldelsen, kan anvendes til PBS tilmelding.

Vi tilbyder personlig træningsprogram, hvor du med assistance af instruktører vil blive hjulpet tilrette og instrueret i anvendelsen af de forskellige redskabers virkning.

Udmeldelse
Udmeldelse af Motionscentret kan ske med virkning fra 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11 (samme terminer som vores opkrævninger). Udmeldelse foretages med 1 måneds varsel til nævnte terminer.
I ”grotten” i Motionscentret findes en blanket til udmeldelse samt pauseønske, brug venligst denne blanket.
Læg den udfyldte blanket i postkasssen ved omklædningsrummene.
Du kan også sende en mail til Kasserer Henny Jørgensen. henny@bsloth.dk